4.05 Ovládací, sdělovací a datové kabely (JYTY, CMFM, CMSM, SYKFY)